Op 29 maart 2023 heeft PBL de Ruimtelijke Verkenning 2023 gepresenteerd.

Het achtergrondrapport is sinds juli 2023 hier beschikbaar. Het gaat o.a. in op de rol van de Ruimtescanner voor de verkenning.

Op 26 januari 2023 publiceerde Follow the Money dit artikel:

https://www.ftm.nl/dossier/bouwput-nederland

over de woningopgave in Nederland en hoe de RuimteScanner een rol kan spelen bij het vervullen van deze opgave.

Toegang voor Iedereen?

Op 31 oktober publiceerde het PBL de studie:

Toegang voor iedereen?

De bereikbaarheidsmaten in deze studie zijn berekend met de GeoDMS.

Bereikbare voorzieningen

voorjaar 2022

Hoe bereikbaar zijn voorzieningen in Nederland?

Met omroep Gelderland hebben we dit voorjaar gekeken naar de bereikbaarheid van stembureau’s en geldmaten, zie:

Hoe dichtbij is het stembureau? Gemiddeld verder weg dan 4 jaar geleden

Friezen en Groningers moeten het verst voor de pinautomaat

WoonZorgwijzer Noord-Brabant

mei 2022

Met Stichting In Fact en Baas geo- informatie mochten wij de de WoonZorgwijzer voor Noord-Brabant opleveren.

De WoonZorgwijzer voor Noord-Brabant is uitgebreid met kaartlagen over o.a. de demografische ontwikkeling en de geschiktheid van de woningvoorraad.

Voor meer informatie, klik hier 

BAG 2.0

4 januari 2022

Een update van de BAG Toolkit, versie 2.2 is nu beschikbaar. Deze versie kent een aantal verbeteringen en werkt sneller. Gebruik GeoDMS versie 7.326 of later voor de nieuwe BAG Toolkit .

19 mei 2021

De BAG Toolkit 2.1 is beschikbaar om de BAG 2.0 te verwerken tot snapshots en of om te geocoderen.

5 mei 2021

Met de BAG tools kan nu ook de BAG 2.0 verwerkt worden. Via GeoParaat zijn de resultaten beschikbaar voor bijvoorbeeld Qgis of ArcGIS.


Op 8 april 2021 verschenen, het PBL rapport:

Grote opgaven in een beperkte ruimte

Mede gebaseerd op uitkomsten van Ruimtescanner studies

zie o.a. ook: Advies over bouwbeleid: betere inspraak, minder landbouw, eigen minister


Welcome to our new website.

All GeoDMS documentation is available on our wiki.