logo-header

 
 

De Startanalyse van de Leidraad

De startanalyse is een technisch-economische analyse op basis van landelijke data die door het Planbureau voor de Leefomgeving(PBL) gemaakt is met het Vesta model. Voor meer informatie over de Leidraad, zie https://expertisecentrumwarmte.nl/leidraad

Resultaten

De resultaten zijn eind oktober 2019 beschikbaar gekomen, zie : https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/kamerbrief-over-publicatie-leidraad-aardgasvrije-wijken en beschikbaar gesteld op: https://themasites.pbl.nl/leidraad-warmte

Download

De versie van het Vesta model waarmee de resultaten voor de startanalyse zijn berekend is te downloaden via: https://github.com/RuudvandenWijngaart/VestaDV kies als branche: VestaLeidraadOktober2019. Via de Github pagina zijn ook andere versies van het model te downloaden.  

De 2.0 versie van de WoonZorgwijzer is beschikbaar voor de provincie Zuid-Holland.

Met deze versie zijn we afgestapt van de harde postcodegrenzen en visualiseren we groepen met aandoeningen/beperkingen in de vorm van (grid) patronen. Ook kunnen ontwikkelingen in de tijd getoond worden. Zie https://zh.woonzorgwijzer.info. De provincie Zuid-Holland was opdrachtgever van de update. Door Stichting Infact zijn, op basis van de CBS microdata, updates van de datasets berekend.

Vanuit Object Vision hebben wij deze data bewerkt tot patroonkaarten en geïnterpoleerd voor tussenjaren, om ook ontwikkelingen in de tijd helder in beeld te krijgen.

De BAG Toolkit versie 1.1 is beschikbaar.

In deze update van de toolkit is het mogelijk om:

  • Snapshots te maken met een geografische selectie, rechthoek of polygoon
  • Snapshots te maken met een selectie van statussen
  • Hoogte informatie uit de AHN2/3 aan panden toe te voegen

versie 2019

Object Vision heeft de reisweerstanden tabel die in 2011 voor Nederland van Boven was gemaakt, geupdate.
De resultaten zijn nu ook in matrixvorm beschikbaar.

Klik hier voor de download en de documentatie.

Op een succesvolle bijenkomst van de provincie Noord-Holland is op 13 september 2018 de WoonZorgWijzer voor deze provincie gelanceerd.

Zie: https://nh.woonzorgwijzer.info/map/noordholland


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904