logo-header

GESO demo


Nederland in 3D: Visualisatie van veranderend ruimtegebruik
  wonen - centrum stedelijk
  wonen - groen stedelijk
  wonen - landelijk
  recreatie - verblijf
  dagrecreatie
  bedrijven
  kantoren
  zeehaven
  natuur
  akkerbouw
  grondgebonden veeteelt
  glastuinbouw
  intensieve veeteelt
  boomgaard
  kwekerijen
  overig
  rivieren bestaand
Kaartlagen:
veranderingen in grondgebruik 2040, midden trend scenario van de 2e duurzaamheidsverkenning
Huidig grondgebruik, 3dShapes
Landmarks, 3D gebouwen
Terrein
Labels
Wegen
De Google Earth plugin is gestest met Internet Explorer 7, Googe Chrome 1.0 en FireFox 3.6.